24 ชั่วโมงอันตราย ซีซั่น 2

ภารกิจอันตรายตลอด 24 ชั่วโมงของแจ็ค บูเออร์ กับความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อเขาต้องหาทางหยุดยั่งแผนการสะเทือนของผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งที่หมาย ถล่มเมืองลอสแองเจลิสด้วยระเบิดนิวเคลียร์
This smart and often gripping mix of suspense and drama immediately drew me in. Kiefer Sutherland as Jack Bauer creates a particularly interesting character. “24″ has plenty of fast-paced action. I am particularly impressed by how this series is unafraid of occasionally slowing down to develop characters with a little more depth than might be expected in a typical episodic television show. I am intrigued by the unusual dramatic structure, which defies my ordinary expectations of a TV drama. Each episode lasts about an hour, unfolding roughly in real time, and the season covers a single day’s 24 hours. The DVDs have some interesting extras.
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 01 -
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 02
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 03

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 04
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 05
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 06
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 07
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 08
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 09

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 10
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 11
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 12
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 13
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 14
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 15

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 16
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 17
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 18
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 19
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 20
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 21
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 22

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 23
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 24
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 25
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 26
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 27
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 28
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 29

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 30
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 31
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 32
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 33
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 34
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 35

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 36
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 37
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 38
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 39
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 40
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 41

24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 42
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 43
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 44
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 45
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 46
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 47
24 ชั่วโมงอันตราย ปี 2 - 48 END

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign