คนเหนือเซียน

คนเหนือเซียน เรื่องย่อ นักพนันแต่เดิมมี เทพ ปราชญ์ เซียน เจ้า สิงห์ เดิมมี 5 สำนัก หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นผู้ชนะได้เป็นเจ้า เดี๋ยวนี้แตกออกเป็นกว่า 100 สำนักจนทำให้เซอะว่านหลงแพ้พนันซือจือคังทำให้เซอะว่านหลงกับสติฟั่นเฟือน ต่อมาซือจือคังเบื่อหนายและท้อแท้กับวงการนี้ เพราะมีแต่การหักเหลี่ยมกันเขาและภรรยาจึงพากันออกจากวงการไป เหลือแต่เจิ่นปิ่นหัวและจางเทียนติ้งเท่านั้นที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ชนะ ต่อมาก็มีนักพนันข้ามรุ่นหน้าตาใหม่เข้ามามากมายแต่ละคนหวังเพื่อเป็นเจ้า ชนะตลอดกาล จึงเกิดแตกสำนักมากมาย และ เกิดคิดโกงกันมากขึ้น


พาส คือ iyds,b;Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign