ซีรีย์เกาหลี ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง

เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหญิงสาวที่ชื่อหวัง จินยี่ในศตวรรษที่ 16 กิแซง ที่เกี่ยวกับนักเต้นในสมัยนั้นที่มีความสามารถทั้งทางด้านเพลงและบทกลอน แต่ชีวิตเธอกลับช่างโศกเศร้านักเมื่อเธอต้องเผชิญกับสถานะของเธอในสังคม หวัง จินยี่ยังต้องพบกับนักเต้นที่มีความสามารถอีกคนในสมัยของเธอที่จะต้องเป็น คู่แข่ง คู่อิจฉาเธอ รักแรกของหวัง จินยี่นั้นคือขุนนางที่ชื่อคิม อึนโฮที่ตายจากไปเพราะว่าความเป็นไปไม่ได้ทางสถานะทางสังคมที่แตกต่าง แต่ญาติของกษัตริย์ในสมัยนั้นคือบง ไคซูเกิดชอบหวัง จินยี่ขึ้นมา แต่หวัง จินยี่กลับไม่มีใจให้กับเขา และยังมีอีแซงที่ไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนและคนรักของหวัง จินยี่แต่เขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ส่วนคิม ยังเอเป็นคนที่ฝึกสอนหวัง จินยี่ขึ้นมาแต่ระหว่างนั้นหวัง จินยี่ก็มีคู่แข่งคือแมฮัง ซึ่งแม่ฮงกึมของหวัง จินยี่ก็เป็นนักเต้นเช่นเดียวกับเธอ แต่แม่ของเธอได้ปลูกฝังให้เธอเชื่อในความรักว่ามีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของคน เรา เรื่องราวของหวัง จินยี่ที่จะต้องประสบกับสถานะในสังคมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในละคร

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp1.1 -
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp1.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.1.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.1.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.1.4
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.2.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.2.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.2.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.3.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.3.2

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.3.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.4.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.4.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.4.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.5.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.5.2

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.5.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.6.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.6.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.6.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.7.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.7.2

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.7.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.8.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.8.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.8.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.9.1��
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.9.1(แก้)

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.9.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.9.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.10.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.10.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.10.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.11.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.11.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.11.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.12.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.12.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.12.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.13.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.13.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.13.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.14.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.14.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.14.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.15.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.15.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.15.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.16.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.16.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.16.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.17.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.17.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.17.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.18.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.18.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.18.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.19.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.19.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.19.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.20.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.20.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.20.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.21.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.21.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.21.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.22.1
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.22.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.22.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.23.1

ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.23.2
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.23.3
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.24.1(ตอนจบ)
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.24.2(ตอนจบ)
ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนงEp.24.3(ตอนจบ)

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign