ซีรีย์เกาหลี ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee

บองดัลฮีป่วยเป็นโรคหัวใจเคยรับการผ่าตัดมาแล้วถึงสองครั้งทำให้การเรียน แพทย์ของเธอก้าวหน้าไปช้ากว่าคนอื่นแต่ด้วยความใฝ่ฝันอยากเป็นศัลยแพทย์ เฉพาะทางด้านหัวใจทำให้เธอหนีแม่ไปฝึกงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดปีหนึ่ง

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.1.2(บรรยายไทย) -
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.1.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.1.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.1.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.2.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.2.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.2.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.3.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.3.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.3.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.4.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.4.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.4.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.5.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.5.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.5.3(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.6.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.6.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.6.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.7.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.7.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.7.3(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.8.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.8.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.8.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.9.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.9.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.9.3(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.10.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.10.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.10.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.11.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.11.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.11.3(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.12.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.12.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.12.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.12.4(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.13.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.13.2(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.13.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.13.4(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.14.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.14.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.14.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.14.4(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.15.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.15.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.15.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.16.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.16.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.16.3(บรรยายไทย)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.16.4(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.17.1(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.17.2(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.17.3(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.17.4(บรรยายไทย)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.18.1(บรรยายไทย)(ตอนจบ)

ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.18.2(บรรยายไทย)(ตอนจบ)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.18.3(บรรยายไทย)(ตอนจบ)
ศัลยแพทย์ บงดัลฮี BongDalHee Ep.18.4(บรรยายไทย)(ตอนจบ)

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign