ศึกลูกมังกร (DRAGON HEROES) พากย์ไทย

ศึกลูกมังกร : เรื่องย่อ กาลครั้งหนึ่ง... มนุษย์ มังกร ปีศาจ อยู่ร่วมโลกเดียวกัน แต่ปีศาจมีความโหดร้ายเช่น ฆ่ามนุษย์อย่างไร้ความปราณี ทำให้มวลมนุษย์เดือนร้อนแผ่นดินลุกเป็นไฟ ฮ่องเต้สิ้นหนทางแก้ไข แต่ท่านจ้าวสมุทรมังกรผู้ผดุงคุณธรรมเข้าช่วยกำจัดเหล่าปีศาจ แผ่นดินเกิดความสงบสุขอีกครั้ง ผู้คนต่างหันมานับถือท่านจ้าวสมุทร ทำให้ฮ่องเต้เกิดความไม่พอใจอย่างมาก สั่งทำลายศาลเจ้ามังกรทุกแห่งหน และให้กำจัดเหล่ามังกรทุกคนให้หมดสิ้น เหล่ามังกรต่างพากันหนีตายเพื่อเอาตัวรอด ต่อมาท่านจ้าวสมุทรพลาดท่าถูกฮ่องเต้จองจำไว้ในน้ำแข็งพันปี ชะตากรรมของท่านจ้าวสมุทรจะเป็นเช่นไร มนุษย์ กับ มังกร จะอยู่ร่วมโลกกันได้อีกหรือมไ โปรดติดตามได้ใน ศึกลูกมังกร - หนังชุด serie Dragon Heroes, The ศึกลูกมังกร ชุด 1 - หนังชุด serie Dragon Heroes, The ศึกลูกมังกร ชุด 2


Dragon Heroes, The ศึกลูกมังกร ชุด 1
Dragon Heroes, The ศึกลูกมังกร ชุด 2

credit by nookteeruk
ถ้าต้องใส่ รหัส ให้ใช้ พาสนี้นะคะ nookteeruk

1. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245759801M0
2. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241083240M0
3. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239553969M0
4. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239554912M0
5. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239560011M0
6. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239561739M0
7. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239563167M0
8. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239611509M0
9. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239611950M0
10. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239612260M0
11. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239612788M0
12. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239611165M0
13. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239613328M0
14. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239613565M0
15. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245761076M0
16. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239965355M0
17. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239965265M0
18. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239965756M0
19. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239966676M0
20. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239967241M0
21. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239969438M0
22. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239976670M0
23. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239976734M0
24. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239980458M0
25. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239980452M0
26. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239981473M0
27. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239981534M0
28. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239983078M0
29. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239982536M0
30. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1239983507M0
31. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241622980M0
32. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240135339M0
33. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240136078M0
34. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240137108M0
35. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240138148M0
36. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240138788M0
37. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240139831M0
38. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240142979M0
39. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240149992M0
40. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245762994M0
41. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240243139M0
42. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240244422M0
43. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240243527M0
44. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240244639M0
45. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240246153M0
46. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240246803M0
47. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240247447M0
48. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240325979M0
49. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240326696M0
50. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1240327364M0
51. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241086054M0
52. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241095518M0
53. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241100018M0
54. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241342368M0
55. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241368291M0
56. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241368846M0
57. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241369413M0
58. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241375347M0
59. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241352843M0
60. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241353414M0
61. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241355665M0
62. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241356148M0
63. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241365747M0
64. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241391795M0
65. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241381882M0
66. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241357192M0
67. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241357709M0
68. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241358578M0
69. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241359110M0
70. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241359631M0
71. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241360159M0
72. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241360638M0
73. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241361148M0
74. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241362591M0
75. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241363057M0
76. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241388829M0
77. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241367248M0
78. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241393107M0
79. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241393735M0
80. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241369037M0
81. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241369524M0
82. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241395540M0
83. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241396062M0
84. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241515224M0
85. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241515702M0
86. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241516257M0
87. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241523198M0
88. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241537765M0
89. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241538630M0
90. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241539179M0
91. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241539821M0
92. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241540579M0
93. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241541626M0
94. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241542218M0
95. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241542903M0
96. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241543723M0
97. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241544409M0
98. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241602123M0
99. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241602818M0
100. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1241622059M0
101. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242217071M0
102. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242224374M0
103. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242225379M0
104. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242226037M0
105. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242226735M0
106. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242227436M0
107. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242228429M0
108. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242668235M0
109. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242668982M0
110. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242669852M0
111. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242671030M0
112. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1242671436M0
113. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1244941678M0
114. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1244978328M0
115. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1244981189M0
116. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245005940M0
117. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245006338M0
118. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245010217M0
119. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245013128M0
120. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245015221M0
121. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245015324M0
122. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245020941M0
123. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245020299M0
124. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245023054M0
125. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245023010M0
126. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245060255M0
127. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245063418M0
128. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245070780M0
129. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245077146M0
130. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245160997M0
131. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245157861M0
132. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245160768M0
133. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245183391M0
134. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245183388M0
135. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245267448M0
136. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245267574M0
137. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245268860M0
138. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245268932M0
139. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245321780M0
140. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245324270M0
141. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245324141M0
142. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245764948M0
143. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245766701M0
144. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245344374M0
145. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245344347M0
146. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245346631M0
147. http://video.mthai.com/player.php?id=24M1245346764M0End

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign