Princess Man [ซับไทย]The Princess Man เป็นละครประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นโรมิโอกับจูเลียตในสมัยราชวงศ์โจซอน พัคชีฮู ได้รับบทเป็น คิมซึงยู ทายาทของคิมจงซอ นายพลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในสมัยพระเจ้าเซจง แห่งราชวงศ์โจซอน และไปตกหลุมรักกับเจ้าหญิงเซรยอง (รับบทโดย มุนแชวอน) ที่ถูกกำหนดให้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ ซึ่งก็กลายเป็นรักต้องห้ามระหว่างคนทั้งคู่คลิกเปิดดู => Princess Man EP1 [1.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP1 [1.2]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP1 [1.3]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP1 [1.4]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP2 [2.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP2 [2.2]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP2 [2.3]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP2 [2.4]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP3 [3.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP3 [3.2]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP3 [3.3]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP3 [3.4]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP4 [4.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP4 [4.2]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP4 [4.3]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP4 [4.4]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP5 [5.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP5 [5.2]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP5 [5.3]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP5 [5.4]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP6 [6.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP6 [6.2]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP6 [6.3]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP6 [6.4]


คลิกเปิดดู => Princess Man EP7 [7.1]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP7 [7.2]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP7 [7.3]

คลิกเปิดดู => Princess Man EP7 [7.4]
Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign