ดูซีรีย์ 36 กลยุทธซุนจื่อ [ซีรีย์จีน-ไต้หวัน]

เรื่องราวกุศโลบายการสู้รบในสมัยจีนโบราณ ซึ่งอาศัยแผนการอันแยบยลของแต่ละฝ่าย เพื่อเอาชนะกันและกัน โดยกล่าวถึง "ซุนปิง" กับ "ผังเจียน" ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนัก เมื่อเรียนรู้วิชาต่างๆ แล้ว ก็หวังทำงานเพื่อบ้านเมือง สร้างชื่อเป็นที่จารึกต่อไป แต่เนื่องจากซุนปิง เป็นทายาทรุ่นหลานของ "ซุนวู" จึงได้รับการถ่ายทอดตำราพิชัยยุทธ "กลยุทธซุนจื่อ" แต่กลับทำให้ผังเจียนริษยาความสามารถของซุนปิงที่เหนือหา จึงหาวิธีทำร้ายซุนปิงจนพิการ ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปยังแคว้นอื่นเพราะกลัวถูกสังหาร ด้านซุนปิงแม้ขาจะพิการ แต่ไม่ว่าไปอยู้แคว้นไหน ก็ช่วนวางแผนให้แคว้นนั้นต่อสู้กับผังเจียนจนชนะเกือบทุกครั้ง อันเป็ยที่มาของอุบายชื่อดังต่างๆ แม้แต่คนรุ่นหลังก็ใช้ต่อเนื่องกันมา


คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-3

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-1

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-2

คลิกเปิดดู => 36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-3

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign