แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวงKeyword:
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
Description:
เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน

ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง "แดจังกึม" จอมนางแห่งวังหลวง
สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของแดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่
เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ในหลวง


เธอเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยัง
เข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราชสำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้
เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์

ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษกษัตริย์จุงจงจึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์
และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี เล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะ
เป็นอุปสรรคให้เธอต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหา
ให้เธอตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐาน
ทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ

แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 01
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 02
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 03
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 04
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 05
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 06
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 07
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 08
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 09
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 10
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 11
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 12
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 13
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 14
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 15
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 16
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 17
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 18
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 19
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 20
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 21
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 22
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 23
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 24
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 25
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 26
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 27
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 28
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 29
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 30
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 31
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 32
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 33
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 34
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 35
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 36
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 37
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 38
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 39
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 40
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 41
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 42
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 43
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 44
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 45
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 46
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 47
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 48
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 49
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 50
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 51
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 52
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 53
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 54
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 55
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 56
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 57
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 58
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 59
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 60
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 61
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 62
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 63
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 64
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 65
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 66
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 67
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 68
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 69
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 70
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 71
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 72
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 73
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 74
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 75
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 76
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 77
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 78
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 79
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 80
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 81
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 82
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 83
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 84
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 85
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 86
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 87
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 88
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 89
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 90
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 91
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 92
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 93
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 94
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 95
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 96
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 97
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 98
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 99
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 100
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 101
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 102
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 103
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 104
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 105
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 106
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 107
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 108
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 109
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 110
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 111
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 112
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 113
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 114
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 115
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 116
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 117
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 118
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 119
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 120
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 121
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 122
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 123
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 124
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 125
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 126
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 127
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 128
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 129
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 130
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 131
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 132
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 133
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 134
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 135
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 136
แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง 137

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign