ดูซีรีย์ Can You Hear My Heart [ซีรีย์เกาหลี]Can You Hear My Heart เป็นเรื่องราวความรักของ ชาดงจู ที่ต้องเคราะห์ร้ายหูหนวกจากอุบัติเหตุ แต่แกล้งทำเป็นได้ยินเสียง กับ บองยูริ หญิงสาวผู้ที่ชาญฉลาด แต่แกล้งทำเป็นบ๊องๆ เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพ่อที่พิการทางสมองของเธอ มาทราบซึ้งตรึงใจไปด้วยกัน กับซีรี่ย์เรื่องเยี่ยม พร้อมกับความสัมผัสความอบอุ่นของจิตใจคลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E01 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E01 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E01 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E01 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E02 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E02 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E02 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E02 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E03 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E03 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E03 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E03 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E04 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E04 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E04 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E04 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E05 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E05 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E05 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E05 5-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E06 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E06 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E06 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E06 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E07 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E07 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E07 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E07 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E08 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E08 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E08 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E08 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E09 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E09 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E09 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E09 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E10 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E10 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E10 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E10 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E11 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E11 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E11 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E11 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E12 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E12 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E12 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E12 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E13 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E13 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E13 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E13 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E14 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E14 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E14 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E14 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E15 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E15 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E15 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E15 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E16 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E16 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E16 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E16 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E17 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E17 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E17 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E17 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E18 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E18 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E18 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E18 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E19 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E19 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E19 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E19 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E20 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E20 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E20 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E20 4-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E21 1-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E21 2-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E21 3-4

คลิกเปิดดู => Can You Hear My Heart E21 4-4


Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign