ดูซีรีย์จีนออนไลน์ Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ พากย์ไทย [Master มาสเตอร์]

เรื่องย่อดูหนังออนไลน์
เซี้ยนตี้ฮ่องเต้ผู้ปกครองแคว้นหวังเฉาคิดทะเยอะทะยานหมายทำสงครามกับแคว้น ฮานไห่เพื่แย่งแจกันวิเศษเพื่อครอบครองความเป็นใหญ่เหนือผู้ใดในใต้หล้า ด้วยความแข็งแกร่งของแคว้นหวังเฉา เซียนตี้ได้แจกันแห่งความตายมาครอบครองในที่สุด แต่ด้วยพลังอานุภาพอันร้ายแรงของแจกันวิเศษที่เกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถควบ คุมได้ทำให้เซี้ยนตี้ฮ่องเต้สิ้นพระชนม์ และเวลานั้นเองแจกันวิเศษก็ได้สาบสูญสิ้นไป สงครามยุติลงแต่…ความแค้นของชาวฮ่านไห่ยังคงอยู่…


Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 1-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 1-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 1-3 [พากย์ไทย
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 2-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 2-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 2-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 3-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 3-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 3-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 4-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 4-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 4-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 5-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 5-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 5-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 6-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 6-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 6-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 7-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 7-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 7-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 8-1 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 8-2 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 8-3 [พากย์ไทย]
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 9-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 9-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 9-3
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 10-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 10-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 10-3
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 11-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 11-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 11-3
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 12-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 12-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 12-3
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 13-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 13-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 14-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 14-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 15-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 15-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 16-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 16-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 17-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 17-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 18-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 18-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 19-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 19-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 20-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 20-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 21-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 21-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 22-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 22-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 23-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 23-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 24-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 24-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 25-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 25-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 26-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 26-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 27-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 27-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 28-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 28-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 29-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 29-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 30-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 30-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 31-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 31-2
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 32-1
Lost City in Snow Heaven มหาสงครามศึกชิงพิภพ 32-2

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign