ดูซีรีย์ Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [series เกาหลี]วู จูพบกับคังแทมินที่เป็นผู้ชายที่ถูกสอนเกี่ยวกับศิลปะการดื่มไวน์ แทมินได้รับมรดกผลิตภัณฑ์ไวน์จากครอบครัวของพวกเขาและเป็นคนสอนวูจูให้ รู้จักโลกของไวน์ เขามีแฟนสาวที่ชื่อจิซงอยู่แล้ว

โจอี้ปาร์ค เป็นคนลึกลับและมีความลับที่หลอกหลอนตัวเขาเองเกี่ยวกับชีวิต ของเขา เขาจุดไฟเผาพ่อแม่ของแทมิน แทมินจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาคือเพื่อนของเขานั่น เองคลิกเปิดดู => Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [ซับไทย] ตอนที่ 1.1

คลิกเปิดดู => Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [ซับไทย] ตอนที่ 1.2

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 01 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 02 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 02 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 02 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [ซับไทย] ตอนที่ 3.1

คลิกเปิดดู => Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [ซับไทย] ตอนที่ 3.2

คลิกเปิดดู => Terroir รักละมุนหัวใจรสไวน์ [ซับไทย] ตอนที่ 3.3

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 04 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 04 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 04 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 05 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 05 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 05 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 06 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 06 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 06 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 07 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 07 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 07 (3-3) 

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 08 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 08 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 08 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 09 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 09 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 09 (3-3) 

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 10 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 10 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 10 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 11 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 11 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 11 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 12 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 12 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 12 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 13 (1-3) 

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 13 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 13 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 14 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 14 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 14 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 15 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 15 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 15 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 16 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 16 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 16 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 17 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 17 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 17 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 18 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 18 (2-3) 

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 18 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 19 (1-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 19 (2-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 19 (3-3)

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 20 (1-3) End

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 20 (2-3) End

คลิกเปิดดู => Terrior (ซับไทย) ตอนที่ 20 (3-3) End

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign