When Spring Comes (ซับไทย)ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ When Spring Comes (ซับไทย)
เรื่องย่อ

พ่อของลีจูงโดเป็นนักต้มตุ๋นและหลังจากที่เขาออกมาจากคุกแล้ว เขาก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมอีก ถึงแม้ว่าเขาจะได้สัญญากับลูกชายเขาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว แต่เพราะประวัติของพ่อของเขาจึงทำให้ลีจูงโดหางานทำได้ยาก แต่เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายนั้นไปได้ เขาสามารถสอบผ่านเข้าไปเรียนทนาย และกลายเป็นอัยการ

โอยังจูเป็นนักสืบและเธอเป็นเพื่อนบ้านกับลีจูงโด คิมจูงคินั้นมาจากครอบครัวที่ดีและได้เป็นอัยการเช่นกัน เขาได้พบกับโอยังจูผ่านการนัดบอดและเขาได้พยายามจีบเธอถึงแม้ว่าเธอจะไม่มี ใจให้เขาก็ตาม มูนแชริเป็นนักต้มตุ๋นเล็กๆ น้อยๆ เขาได้ร่วมงานกับพ่อของลีจูงโดเพื่อจะทำงานสุดท้ายด้วยกันและพ่อของลีจูงโด จะวางมือ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร พ่อเขาจะวางมือได้จริงหรือไม่ต้องติดตามในละคร

ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ When Spring Comes (ซับไทย)
เรื่องย่อ

พ่อของลีจูงโดเป็นนักต้มตุ๋นและหลังจากที่เขาออกมาจากคุกแล้ว เขาก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมอีก ถึงแม้ว่าเขาจะได้สัญญากับลูกชายเขาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว แต่เพราะประวัติของพ่อของเขาจึงทำให้ลีจูงโดหางานทำได้ยาก แต่เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายนั้นไปได้ เขาสามารถสอบผ่านเข้าไปเรียนทนาย และกลายเป็นอัยการ

โอยังจูเป็นนักสืบและเธอเป็นเพื่อนบ้านกับลีจูงโด คิมจูงคินั้นมาจากครอบครัวที่ดีและได้เป็นอัยการเช่นกัน เขาได้พบกับโอยังจูผ่านการนัดบอดและเขาได้พยายามจีบเธอถึงแม้ว่าเธอจะไม่มี ใจให้เขาก็ตาม มูนแชริเป็นนักต้มตุ๋นเล็กๆ น้อยๆ เขาได้ร่วมงานกับพ่อของลีจูงโดเพื่อจะทำงานสุดท้ายด้วยกันและพ่อของลีจูงโด จะวางมือ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร พ่อเขาจะวางมือได้จริงหรือไม่ต้องติดตามในละคร
When Spring Comes ep.1.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.1.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.1.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.1.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.2.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.2.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.2.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.2.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.3.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.3.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.3.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.4.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.4.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.4.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.4.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.5.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.5.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.5.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.6.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.6.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.6.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.7.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.7.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.7.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.7.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.8.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.8.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.8.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.8.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.9.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.9.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.9.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.9.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.10.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.10.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.10.3(ซับไทย)
When Spring Comes ep.11.1(ซับไทย)
When Spring Comes ep.11.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.11.3 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.11.4 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.12.1 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.12.2 (ซับไทย)
When Spring Comes ep.12.3 (ซับไทย)

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign