สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

ปลายยุคราชวงศ์ "ฮั่น" การเมืองเสื่อมเจ้าแคว้นต่างแย่งแผ่นดิน ประชายากไร้ เหอตงไฮ่เหลียง กวนอู สังหารเหล่าร้ายจนต้องหนีจากบ้านเดิม ระหว่างทางได้พบกับ "ฉั่วหยง" ขุนนางตงฉินได้มอบตำรา "ชุนชิว" ให้กับ กวนอู จากนั้นกวนอูฝึกวิทยายุทธตอนกลางวัน กลางคืนจะร่ำเรียนตำรา "ชุนชิว" กวนอูเป็นคนกตัญญูรับมารดามาอยู่ที่ "เยี่ยนเหมิน" หลังมารดาจากไป กวนอูไว้ทุกข์จนครบ 3 ปี และแต่งงานกับ ชิงหลัว ตามคำสั่งของมารดา แต่ทั้งคู่ก็พลัดพรากจากกัน กวนอู ได้ร่วมสาบานเป็น 3 พี่น้องกับ เล่าปี่ และเตียวหุย กำจัดตั๋งโต๊ะ สังหารหัวหยง ทั้งที่เหล้ายังอุ่นๆอยู่ เผด็จศึกลิโป้ กวนอู จึงเป็นที่เลื่องลือของเหล่านักรบ เมื่อ เล่าปี่ ได้เป็นอ๋องฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น กวนอู ยกทัพตี โจโฉ ผ่ากระดูกถอนพิษธนูอย่างไม่สะทกสะท้าน ล้วนเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญเล่าลือกันทั่วแผ่นดิน กวนอู สาบานว่าจะต้องตีเมือง "เกงจิ๋ว" คืนให้ด้วย จนกระทั่งถอยร่นไปยัง เปี๋ยเสีย กวนอู ถูกข้าศึกจับตัวไปพร้อม กวนผิง ผู้ลูก กวนอู ได้แสดงออกถึงการรู้คุณ กตัญญู กล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่ชนยุคหลังต่างยกย่อง แม้กษัตริย์ถึง 16 ราชวงศ์ได้ปูมบำเหน็จย้อนหลัง
ให้กับ กวนอู ตั้งอิสริยยศเป็น กวนกง หรือเทพเจ้ากวนกง ประชาชนจีนทั่วประเทศ และ.จีนโพ้นทะเล ต่างบูชากวนอูเป็นเทพเจ้า สร้างศาลกวนกง ไปในทั่วโลกกว่า 300 แห่ง ชาวจีนต่างทำพิธีฉลองบวงสรวง "กวนกง" ทุกๆปี สมกับคำกล่าวขวัญที่ว่า "ถึงตัวตายแต่ชื่อยังอยู่ สถิตย์ไว้ชั่วนิจนิรันดร์"
PASS= Town
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 01
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 02
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 03
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 04
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 05
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 06
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 07
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 08
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 09
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 10
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 11
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 12
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 13
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 14
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 15
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 16
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 17
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 18
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 19
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 20
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 21
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 22
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 23
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 24
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 25
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 26
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 27
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 28
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 29
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 30
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 31
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 32
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 33
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 34
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 35
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 36
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 37
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 38
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 39
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 40
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 41
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 42
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 43
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 44
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 45
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 46
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 47
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 48
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 49
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 50
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 51
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 52
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 53
สามก๊ก : ตอนกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตอนที่ 54
โปรดติดตามตอนต่อไป
Credit White_Cat

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign