[Th-Series] CH7 – ขิงก็รา ข่าก็แรง [พากย์ไทย]

วันออกอากาศ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ช่องที่ออกอากาศ 7
วันที่เริ่มออกอากาศ 27 สิงหาคม 2549
เวลาออกอากาศ 20:25 น.

กำกับโดย จรูญ ธรรมศิลป์
ประพันธ์โดย โสภี พรรณราย
นำแสดงโดย
อุษามณี ไวทยานนท์ ... ณิช
ธนา สุทธิกมล ... ปวีร์
อินทิรา เกตุวรสุนทร ... เพียงเพ็ญ
ภารดี อยู่ผาสุข ... ภรณี
เกรียงไกร อุณหะนันต์ ... สารนาท
จารุณี สุขสวัสดิ์ ... รุ่งทิพย์
ทนงศักดิ์ ศุภการ ... ไพรุต
ภัสสร บุญยเกียรติ ... วรกานต์
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ... วศิน
ปณิตา พัฒนาหิรัญ ... เบญจรัตน์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ... อภิสิทธิ์
สกรรจ์ รามบุตร ... บก.หนังสือพิมพ์
ธิดารัตน์ จักรสิงโต ... เพิ่มพิศ
ทรงพล กูลสูตร ... วินัย
ศิริยา นฤนาท ... ใจ
ภคพร รัตนสุวรรณ ... แป๋ว
ทิพธิดา คีรีมาศทอง ... ภัทรา
สิริมา ตันประเสริฐ ... อ้อนแอ้เรื่องย่อ ขิงก็รา ข่าก็แรง
เป็น เรื่องของนักข่าวสาวณิช(อุษามณี ไวทยานนท์) กับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงปวีร์(ธนา สุทธิกมล) ณิชมีพี่สาวชื่อ ภรณี ซึ่งเป็นเมียน้อยของไพรุต พ่อของเพียงเพ็ญ พ่อของปวีร์คือสารนาถ แม่ของปวีร์(รุ่งทิพย์)ป่วยเป็นโรคจิตต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะทนความเจ้าชู้ ของสารนาถไม่ไหว แต่เธอเปิดใจกับแม่ชีศรีสุดา
เรื่อง ที่ทำให้ณิช ต้องมาผัวพันกับสารนาถและปวีร์ เพราะเธอทำข่าวผิด เธอต้องการที่จะขอโทษ สารนาถแค่ถูกขัดขวางโดย ปวีร์เธอมีความมุ่งมั่น ทำให้ในที่สุดเธอก็ได้ขอโทษสารนาถสมใจแล้วเธอก็ลาจากไป
แต่ เธอได้มาพบกับสองพ่อลูกอีกครั้งเพราะ เธอเข้าไปเยี่ยมรุ่งทิพย์และรุ่งทิพย์ก็ชอบในความใสซื่อของณิช เพราะณิชมาเยี่ยมรุ่งทิพย์บ่อยๆมำให้อาการของรุ่งทิพย์ดีขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รุ่งทิพย์สามารถกลับมาอยู่บ้านได้ เมื่อสารนาถและปวีร์มารับเธอไม่ยอมกับบ้าน แต่ยอมไปอยู่บ้านณิชแทน เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป ปวีร์จะยอมรับรักณิชเพราะอะไร
----------------------------

-----------
จบแล้วค่ะ ดูให้สนุกนะคะ ;)

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign