Witch Yoo Hee กับดักหัวใจของยัยแม่มด [พากษ์ไทย]

รื่องย่อ เรื่องย่อ ละคร Witch Yoo Hee กับดักหัวใจของยัยแม่มด
มา ยูฮีถูกขนานนามว่าเป็นยายแม่มดเพราะความเข้มงวดไม่ยืดหยุ่นและใช้ชีวิตขาด สีสันอยู่ในกรอบเกณฑ์ตลอดเวลา เธอชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีทึม ๆ ที่ดูสุภาพเกินวัยของเธอ รวบผมและสวมแว่นสายตาหนาเตอะชนิดที่ลูกน้องในที่ทำงานต่างพากันย่ำเกรง ด้วยเหตุนั้นเธอจึงเป็นหญิงสาวที่มีปมเรื่องความรักเพราะแม้เธอจะดูเก่งและ เพรียบพร้อมหากเธอกลับถูกผู้ชายทุกคนปฏิเสธมา ยูฮีจำต้องนัดบอดเพื่อหาคู่เพราะไม่อยากให้พ่อมาวุ่นวายเรื่องการแต่ง งานของเธอหนึ่งในบรรดาผู้ชายเหล่านั้นเธอได้พบแชมูรองมาแสดงตัวเป็นคู่นัด บอดของมายูฮีโดยโกหกว่าเป็นหมอทั้งที่จริงเป็นเพียงนักเรียนแพทย์ที่พักการ เรียนไว้เพราะไม่ได้สนใจจะเป็นแพทย์ตามที่ครอบครัวต้องการ เขาออกจากโรงเรียนแพทย์ไปทำงานเป็นเชฟด้วยความรักในการทำอาหาร เพียงแต่พรสวรรค์ที่เขามีมักทำให้เชฟหัวหน้าในร้านอาหารเหล่านั้นไม่อาจยอม รับการวิจารณ์หรือการปรุงอาหารด้วยวิธีการที่แตกต่างไปของแชมูรองได้ทำให้ เขาไม่เคยทำงานร้านอาหารที่ไหนได้ทนสักแห่งแม้การนัดบอดกับมายูฮีจะ ผ่านไปอย่างไม่น่าประทับใจนักแต่เวลานั้นแช มูรองกลับได้เห็นว่าแท้จริงแล้วเบื้องลึกเปลือกที่มายูฮีมี เธอเป็นผู้หญิงสวยและอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงทั่วไป เหมือนเป็นพรหมลิขิตเมื่อต่อมาแชมูรองเกิดอุบัติเหตุขับรถส่งบะหมี่ไปชนรถ ยนต์ของมายูฮีเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่เขาไม่มีเงินจะขอแม่ก็ไม่ได้ เพราะแม่กำลังโกรธจัดที่รู้จากแบมินซุนว่าเขาลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเขา จึงต้องขอทำงานบ้านเป็นการชดใช้หนี้ให้มายูฮีแทนเพราะเวลานั้นเธอกำลังหาคน ทำงานบ้านพอดี แชมูรองจึงสามารถใช้ครัวที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนของมายูฮีฝึกทำอาหารระหว่างมาทำ งานบ้านให้เธอ


กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/1 -
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/4

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 1/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มดWitch Yoo Hee 1/8
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 2/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 2/2

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 2/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo hee 2/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/4

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 3/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/3

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 4/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/2

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 5/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/1

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 6/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/1

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 7/7

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/6

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 8/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/5

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 9/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/4

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 10/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/3

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 11/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/2

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 12/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/1

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มดWitch Yoo Hee 13/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 13/7

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/6

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 14/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/4
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/5

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 15/7
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/1
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/2
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/3
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/4

กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/5
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee16/6
กับดักหัวใจของยัยแม่มด Witch Yoo Hee 16/7อวสานแล้ววว

Post a Comment

Copyright 2009 Simplex Celebs All rights reserved Designed by SimplexDesign